R
Tru-Tek
E-Pos
Vervaardigers van Ekonomiese en Effektiewe
Elektriese Heining Energiebronne
Kopiereg Andre Kruger 2018
Aanwysings
Wenke

Moenie die energiebron in slaapkamers installeer nie. die eenhed maak 'n tikgeluid amper soos 'n groot wekker en sal die meeste mense uit die slaap hou..

Maak seker dat alle aardstelsels deeglik gedoen word. Swak aardstelsels is die bron van meeste foute op heinings.

Wanneer drade op die heining om mekaar gedraai word, maak seker dat die windings nie teen mekaar is nie aangesien dit dan vog inhou en gewoonlik daar afroes.

Dit is goeie praktyk om koppelings op heinings te maak deur middel van gegalvaniseerde boute en wassers

Heiningdrade wat gelas word behoort met 'n skuifknoop gelas te word vir maksimum sterkte.
Veiligheid

Tru-Tek Energiebronne word vervaardig onder riglyne vir nie-dodelike Heiningenergiebronne, maar lewer 'n baie onaangename skok as aan die heining geraak word.

Hanteer elektrisiteit met respek.  Heiningenergiebronne is nie speelgoed nie.

Wees versigtig met verlengingskoorde waar dit gebruik word.

Maak seker dat die energiebron afgeskakel is voordat aan die heining of toevoerkabels gewerk word..

Moenie aan elektriese heinings werk onder nat toestande nie.

Tel alle afgesnyde stukkies draad op om beserings te vermy.
Inleiding tot elektriese heinings in 'n neutedop

n Elektriese heining is n heining waarvan alle of sommige drade van die grond ge-isoleer is met spesiale heining isoleerders. Hierdie drade word dan aan n Tru-Tek Elektriese Heining Energiebron gekoppel, wat ho volt krag aan die heining verskaf.

Die idee is om n oop kringbaan tussen die ho volt drade en die grond te vorm. Sodra die oop kringbaan voltooi word deur n dier of n persoon (die teiken), deur op die grond te staan en aan die kragdrade te raak, vloei die krag vanaf die kragdrade na die grond. Die teiken ervaar dan n sterk elektriese skok.

Energiebronne word vervaardig om n kort hokrag puls op te wek wat deur die heining gestuur word teen ongeveer een puls per sekonde.

Tru-Tek Energiebronne is ontwerp om hokrag met beperkte energie in n baie kort puls te lewer, wat veroorsaak dat die teiken se spiere oombliklik styf saamtrek en dan weer onmiddelik ontspan. Hierdie aksie gooi gewoonlik die teiken weg van die heining af.

n Elektriese heining sal slegs werk indien die stroom tussen die grond en die hokrag drade oorbrug word deur die teiken. Dit is dus raadsaam om een of twee gronddrade in die heining te h, sodat die kanse vergroot word dat die teiken gelyktydig aan die grond sowel as n kragdraad sal raak.

Tru-Tek Energiebronne het twee uitset terminale. Die een is gemerk Heining en die ander Aard. Die puls word tussen die twee terminale opgewek.

Die Aard terminaal moet met sorg geaard word. Hoe beter die aardstelsel, hoe meer effektief sal die werking van die energiebron wees.

Hokrag drade op die heining moet deur spesiaal vervaardigde hokrag isoleerders gaan en moet met sorg ge-isoleer word van enige potensile grond geleier.

Heinings moet skoongehou word van enige plantegroei wat die krag grond toe sal gelei, aangesien n kortsluiting in die heining die effektiwiteit van die elektriese heining drasties sal verminder.
Isoleerders

Isoleerders wat op n elektriese heining gebruik word, word spesiaal vervaardig om die krag wat opgewek word deur die energiebron te weerstaan en word vervaardig van ultra violet weerstandige plastiek of porselein.

Dit is logies om te dink dat isoleerders tuisgemaak kan word deur plastiese pyp te gebruik. Dit is egter lonend en sal latere arbeid en frustrasie bespaar deur kommersieel vervaardigde isoleerders te gebruik, aangesien die koste per isoleerder in sente bereken word. Die twee algemeenste isoleerders wat op elektriese heinings gebruik word, is trek-isoleerders en aanspyker-isoleerders.

Trek-isoleerders word gebruik aan die einde van n heining by die hoekpale.

Aanspyker-isoleerders word gebruik op stutpale en word vasgeslaan met 30mm spykers aan houtpale of word met naelklinkers of draad aan ysterpale geheg.
Draad en Kabel

Daar is n wye keuse van draad.  Ons beveel 1.6mm tot 2mm gegalvaniseerde staaldraad vir normale heinings aan. Die ideaal is om die heinings te voorsien van permanente draadstyftrekkers, aangesien dit die instandhouding van die heining vergemaklik.

Hokrag draad word gebruik om die krag van die energiebron na die heining te gelei.  Die draad het n gegalvaniseerde binddraad kern en is ge-isoleer om die ho krag te weerstaan wat deur die energiebron opgewek word.

Alle koppelings aan die heining behoort gemaak te word met n spesiale koppelboud, om die ontkoppelling van die heining te vergemaklik, in die geval van foutopsporing op die heining.
Konstruksie van 'n goeie Aardstelsel

Gronddrade moet behoorlik geaard word om betroubare werking van die heining te verseker.

n Goeie aardstelsel bestaan uit 3 grondpale van ten minste een meter lank wat twee meter uitmekaar in die grond ingeslaan word. Die aardstelsel moet ten minste 4 m weg wees van enige ander elektriese aardstelsel.

Onge-elektrifiseerde drade in die heining moet periodiek geaard word. Onthou - hoe beter die aardstelsel, hoe meer effektief die heining.
Bepaling van die krag op die heining

Elektriese heinings moet gereeld getoets word om te verseker dat daar geen kortsluitings of gebroke drade op die heining is nie.

Die Vonk Toets
Gebruik goed ge-isoleerde gereedskap, bv. n skroewedraaier met n plastiese handvasel en veroorsaak n kortsluiting tussen die twee pole van die energiebron deur met die punt van die skroewedraaier teen die een pool te druk en dan die skag van die skroewedraaier ongeveer 1 mm van die ander pool te hou. n Vonk sal elke sekonde waargeneem word.

Die Gras Toets
Neem n grasspriet van ongeveer 150mm en druk die punt teen die heining.  Die gras vorm n weerstand tussen die liggaam en die heining. Beweeg die grasspriet stadig nader aan die draad, totdat n ligte puls in die hand waargeneem word.

Die Regte Manier
Die bogenoemde twee toetse word daagliks in die landbousektor gebruik, maar al is u hoe dapper om allerhande items teen die heining te druk, beteken dit nie dat u oor n akkurate lesing van die krag in die heining beskik nie.

Tru-Tek vervaardig n laekoste Lyngrafiek Voltmeter wat hiervoor gebruik behoort te word.  Die Tru-Tek Lyngrafiek Voltmeter toon die krag in die heining aan deur 10 LED liggies wat elk ongeveer 1000 volt voorstel.
Installasie en koppeling van die 220 volt Energiebron

Die 220v energiebron word onder dak teen n muur met 4 skroewe gemonteer. Maak seker dat die eenheid naby n 220v muursok is en dat die hokrag kabel met gemak na die heining en die grondkabel na die grondpenne geneem kan word.

Verwyder ongeveer 30mm van die kabel se isolasie en buig die draad om om sirkels te vorm wat
tussen die wasters van die terminale geplaas word.

Maak seker die heining het geen kortsluiting, bv. plantmateriaal, voordat die eenheid aan die
hoofkrag gekoppel word.

Die rooi liggie op die eenheid sal aankom en die eenheid sal begin puls. Die heining is nou aktief met hokrag gelaai.
Installasie en koppeling van die 12 volt Energiebron

Die 12v energiebron word onder dak teen n muur met 4 skroewe gemonteer. Maak seker dat die hokrag kabel met gemak na die heining en die grondkabel na die grondpenne geneem kan word.

Verwyder ongeveer 30mm van die kabel se isolasie en buig die draad om om sirkels te vorm wat tussen die wasters van die terminale geplaas word.

Koppel die rooi draad aan die positiewe pool van die battery en die swart draad aan die negatiewe pool.
Maak seker die heining het geen kortsluiting, bv. plantmateriaal, voordat die eenheid aan die battery gekoppel word.
Die rooi liggie op die eenheid sal aankom en die eenheid sal begin puls na n paar sekondes. Die heining is nou aktief met hokrag gelaai.
Installasie van die Pixie Monitorstelsel

Die Pixie word vervaardig om saam met n reeds bestaande Tru-Tek Heining Energiebron te werk en monitor die hokrag aan die einde van die heining. Die eenheid hoef nie naby die Energiebron geinstalleer te word nie.

Verwyder ten minste 30mm van die kabel se isolasie en buig die draad om om sirkels te vorm wat tussen die wasters van die terminale geplaas word.

Koppel die grondkabel aan die grondpenne en die monitorkabel aan die monitorpunt op die heining. Die monitorkabel moet aan die heining gekoppel word deur die kragverminderaar, wat saam met die eenheid verskaf word.

Weglating van die kragverminderaar sal veroorsaak dat die delikate elektroniese stroombaan van die eenheid vernietig word.
Koppel die batterykabel aan die verbindingsklem gemerk 12v Bat aan die onderkant van die eenheid.
Let op die polariteit soos gemerk op die eenheid.

Plaas die battery in n geskikte plek en koppel die batterykabel aan die battery. Let op die polariteit van die batteryterminale.

Koppel die transformator aan die terminale gemerk TRANSFORMER 16VAC aan die onderkant van die eenheid en druk die transformator in die kragprop. Die transformator verminder die 220v hoofkrag na die vereisde 16v.

Prop die transformator in die kragsok. Die "Charger" liggie sal aankom om aan te dui dat die battery gelaai word.
Waarskuwingstekens

Indien die heining langs n openbare pad is, moet waarskuwingstekens op die heining aangebring word. Tru-Tek kan waarskuwingstekens verskaf wat voldoen aan die internasionale standaarde teen n minimale koste.
Weerlig

Tru-Tek produkte beskik oor interne beskerming teen gemiddelde kragwisselings, maar kan nie ernstige wisselings weerstaan nie.

Ons beveel aan dat u weerligbesermende kragproppe gebruik wat vrylik beskikbaar is.

Dit is wenslik dat u die stelsels van die kragprop ontkoppel gedurende donderstorms.

Weerligskade word nie onder die waarborg gedek nie.
Serie + grond
Parallel - almal lewendig
Enkel lewendig
Enkel lewendig + aard
2 lewendig +aard
Gemoniteerde heining met
voetganger hekkie
Goeie Aardstelsel
Trek-isoleerders met draadstyftrekkers
Aanspyker isoleerder
Tuisgemaakte indruk paaltjie
Tuisgemaakte aardpen
<  2 meter  >
<  2 meter  >
1m
1m
1m
Lyn Klamp
Hoogspanning kabel
Draad styftrekker